Medlemssider   Logg inn  
 


Betingelser
Betalingsbetingelser

Pr 15 dager, eller etter forutgående avtale.
Faktureringsgebyr tillegges hvis ikke annet er avtalt.
Ved forsinket betaling beregnes rente etter gjeldene regler.
Tilbud / faste priser gis på forespørsel.
Alle priser eks. mva.

 
Forsikring
TS’s forsikringsdekning er basert på ;

a) Lov om Vegfraktavtaler av 1974
b) Bedriftsansvarsforsikring
c) Godsansvarsforsikring
d) Speditørforsikring (NSAB 2000)
Vi anbefaler våre kunder å transportforsikre sine forsendelser. Slik forsikring kan ordnes gjennom oss.
Vi henviser ellers til våre befordringsvedtekter.
 
Befordringsvedtekter
Les mer …
 
Transportbetingelser express
Les mer …
 
Kjøre og Hviletidsbestemmelser

Nye bestemmelser kom i 2007. De nye bestemmelsene får omfattende innvirkning på sjåførens mulighet til å delta i lasting og lossing, og får også innvirkning og begrensninger i.f.t brøyting og vedlieholdstjenester.

Les mer …
 



Transportsentralen a/l Kvenildmyra 5, NO-7072 Trondheim, Norway
Tlf: +47 73 82 26 00/ +47 07072 Fax: +47 73 82 26 11
E-post: transportsentralen@tstrondheim.no

Webutvikling: Helgøy Design